Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Vito rakwe hi ririmi ra isiXhosa i Nomzamo: Leswivulaka “loyi a ringetaka”. Vito ra yena rihelerile akuri Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.

Winnie Madikizela-Mandela u tsundzukiwa ngopfu kuva ari “Manana wa rixaka” xikan’we na nhlupheko lowu anga hlangana na wona tani hi nsati wa Nelson Mandela hinkarhi lowu a khomiwile. U sungule kutirha tani hi social worker, Winnie utitsone swotala kutani a nyiketela vutomi bya yena kulwisana na kupfumala ndzingano loku aku vona kusuhi na yena, kutani ava na ndhuma tani hi mulwela ntshuxeko.

SouthAfrica.co.za yilangutisisa vutomi bya yena na xiave lexi angava na xona eka kutisa vun’we e tikweni leri hi hanyaka eka rona namuntlha, kusukela eka ndzhawu ya vusweti ya Transkei kuya emahlweni ka kulwela ntshuxeko wa tiko ra Afrika Dzonga.

Translated by Ike Ngobeni