Sundevall's Writhing Skink

© Tyrone Ping

Igama

Sundevall's Writhing Skink (Mochlus sundevallii)

Vital Statistics

Umkhakha: Squamata
Umndeni: Scincidae
Izinhlobo Zayo: Zimbili izinhlobo zalesi sibankwa ezaziwayo.
Ubude: 60 - 80 mm

Incazelo

Lesi yisibankwa esingaphansi komndeni owaziwa nge-skink esihlala emigodini emhlabathini. Sinombala onsundu ngokukhanyayo oyela kompunga. Sivame ukuba namabala amnyama ngezansi kwezegece (scales) okusenza sibe mabalabala. Ngaphansi lesi sibankwa simhlophe sakhilimu, yize ngasemsileni kuye kwenzeke sibe namachashaza.

Indawo Esihlala Kuyo

Lezi zibankwa zitholakala ezindaweni ezinyakatho ye-Afrika eseningizimu, kwehle kugcine eKalahari eGembok National Park. Ziyatholakala uma unyuka njalo kuze kufike e-Angola naseSomalia.

Ukuzala

Lezi zibankwa zizala amaqanda amabili kuya kwayisithupha ehlobo. La maqanda amhlophe futhi anamagobolodo athambile azalelwa emigodini phansi emhlabathi, imvamisa imigodi embiwa ngamatsheketshe.

Ukudla

Lesi sibankwa sidla izilwanyana ezincane ezinamathambo.