Sundevall's Writhing Skink

© Tyrone Ping

Igama

Sundevall's Writhing Skink (Mochlus sundevallii)

Inkcukacha Ezibalulekileyo

I-oda: Squamata
Usapho: Scincidae
Iintlobo: 2 races
Ubude_inkunzi: 60 - 80 mm
Ubude_imazi: 60 - 80 mm

Inkcazelo

Umzimba welilovane ugqithisele ngobuncinci kwaye ngombala uyakhanya ungwevu, iqhele ukuba nombala omnyama kwisikeyile ngasinye, lonto iyinikeza imbonakalo enala. Isisu sine unifomu ekhrim mhlophe, nangona nje ibanala ngaphantsi komsila.

Ulwabelwano

Kumantla wezwe, ukuya pha kumazantsi we-Kalahari, Gemsbok National Park, kumantla ukuya kumazantsi we Angola nase Somalia.

Ukuzala

Nge hlobo zibeka amaqanda ayi 2-6 amhlophe, emhlabeni aneqokobhe elithambileyo, ingakumbi kwiindawo enezinambuzane.

Itya Ntoni

Izilwanyana ezingenamqolo.