Sundevalls Writhing Skink

© Tyrone Ping

Leina

Sundevall’s Writhing Skink (Mochlus sundevallii)

Distatistiki tsa Botlhokwa

Tlhomagano: Squamata
Lelapa: Scincidae
Mophato wa Dibopiwa: 2 races
Botelele (Namagadi): 60 - 80 mm
Botelele (E Tona): 60 - 80 mm

Ponalo

Mmele wa phologoloo e o borokwa go ya go bosetlhana, gantsi e na le ditsubaba tse dintsho ka fa tlase ga makwapa a yone. Mpa e scream-white le fa e le gore e ka farologana ka fa tlase ga mogatla.

Phatlhalatso

Kwa mafelong a a kwa Bokone ba subcontinente, go fitlha kwa borwa kwa Kalahari Gemsbok National Park, kwa bokone le kwa borwa ba Angola le Somalia.

Tsalo

Ka Paka ya selemo e ka beela mae a le 2-6 a a masweu, le sephapha se se tobetsegang se se kgolokwe. E a beela ka fa tlase ga mmu, mesimeng ya di-termitaria tsa kgale.

Dijo

Dihologotswana tse di senang lerapo la mokwatla (Small invertebrates).