Sundevall's Writhing Skink
Mokgaritswane wa go Sepela ka Manyokenyoke wa Sundevall’s

© Tyrone Ping

Leina

Mokgaritswane wa go sepela ka manyokenyoke wa Sundevall’s (Mochlus sundevallii)

Dipalopalo tša Bohlokwa

Tolamo: Squamata
Lapa: Scincidae
Diphidi tša go swana le yona: 2 ya merafe
Botelele bja ditshadi: Dimilimetara tše 60 - 80
Botelele bja dipoo: Dimilimetara tše 60 - 80

Tlhalošo

Mmele wa mokgaritswane wo mo nnyane wa go epa melete o botsothwa bja seetša go ya go boputšwa, ka tlwaelo o na le lebala le leso fase ga lekgapetla le le nngwe le le le nngwe, leo le khupeditšwego ka mebala ye e hlagelelago. Mpeng e bošweu bja lerojana, le ge e ka ba e khupeditšwe ka fase ga mosela.

Phatlalatšo

Karolong ya lebowa ya bofase bja kontinente, go fihla ka Borwa bja go fokotšwa ka Phakeng ya bosetšhaba ya Kalahari Gemsbok, Lebowa go ya Borwa bja Angola le Somalia.

Pelegišo

Ka selemo di beela mae 2 - 6 a bošweu, a bolee ka legapi le boleta, kudukudu ka dileteng tša moohlwa tša kgale.

Phepo

Diphidi tša go hloka marapo tše nnyane.