Striped Skink

© Tyrone Ping

Igama

I-striped Skink, i-African Striped Skink [Trachylepsis striata]

Uhlobo

Reptilia

Umkhakha

Squamata

Umndeni

Scincidae

Ubude

60 - 90 mm

Incazelo

Lesi sibankwa, esingaphansi komndeni wezibankwa owaziwa nge-skink, silingene ubukhulu baso futhi sinesikhumba esilengayo ngezansi kwamehlo. Sinamadlebe alengayo. Imibala yalezi zibankwa iyehlulahlukana ngokwezinhlobo zazo.
Ezindaweni ezisenyakatho, izibankwa zesilisa ezibambayo zinamakhanda awumbala we-olintshi ongathi uxubene nonsundu nomqala ophuzi ngokungathi usa-olintshi.

Izinhlobo zaso

Zine izinhlobo zalesi sibankwa kanti futhi zonke zitholakala eningizimu ye-Afrika. Lezi zinhlobo yi-M.s. striata, M.s. sparsa, M.s. punctatissima ne-M.s. wahlbergii.

Indawo ezitholakala kuyo

Lezi zibankwa zitholakala empumalanga ye-Afrika, eTranskei, Orange River, Richterveld nasemazweni angomakhelwane baleli iZambia, Angola neningizimu yeNamibia.

Ukuzalana

Ezaseningizimu zizala amachwane amathathu kuya kwayisishiyagalolunye ehlobo. Enyakatho zingazalana unyaka wonke. Lezi zibankwa ziyashesha ukukhula, emuva kwezinyanga eziyi-15 kuya kweziyi-18 sisuke sesikhule ngokwanele ukuzala.

Ukudla

Lezi zibankwa zidla izinambuzane nezilwane ezincanyana ezinamathambo.