Striped Skink
Tswina ya mivhala

© Tyrone Ping

Dzina

Tswina ya mivhala

Hune ya wela hone

Tshikokovhi

Nzudzanyo

Squamata

Muṱa

Scincidae

Vhulapfu tshisadzi

60- 90mm

Vhulapfu tshinna

60-90 mm

Ṱhaluso

Heyi ndi tswina yo linganelaho ine ya vha na tshithu tshino nga tshi ya vulea kana u vhonadza nga fhasi ha maṱo. Muvhala uya fhambana uya nga zwigwada zwadzo. Kha nnzhi dzine dza vha dubo lwa vhubvaḓuvha ṱhoho ya ya munna ine ya vha kha zwa mbebo ina muvhala wo no nga wa swiri wo yaho kha buraweni, na mukulo une wa vha na muvhala wa tshitopi.

Zwigwada zwa yo

Dzoṱhe dzi ya wanala kha dzi khonthinethe ṱhukhu. M.s striata, M.s sparsa,M.s.punctatissima na M.s. wahlbergi.

U phaḓaladziwa

Dzo isiwa devhula ha afrika ,vhukovhela kha Transkai ya kale vhubvaḓuvha ha eastern cape , u swikelela na mulamboni wa Orange na Richtersveld , na tshipembe uya Zambia na Angola na vhukovhela ha Namibia.

Kubebele

Dza thungo ha vhukovhela dzi beba vhana vha ubva kha 3-9 tshilimo. Ngeno kha dubo lwa vhubvaḓuvha dzi tshi nga kha ḓi beba ṅwaha woṱhe . Dzi aluwa u ṱavhanya , dza vhibva lwa vhudzekani dzina miṅwedzi ya15- 18.

Kuḽele

Dzi ḽa zwikhokhonono, na zwinwe zwipuka zwiṱuku.