Striped Skink
Mokgantitswane wa Striped Skink

© Tyrone Ping

Leina

Striped Skink, African Striped Skink [Trachylepsis striata]

Mophato

Reptilia

Tlhomagano

Squamata

Lelapa

Scincidae

Botelele (Namagadi)

60 - 90 mm

Botelele (E Tona)

60 - 90 mm

Ponalo

Skink se se na le mmele o o mo magareng, se na le letlhabaphefo ka fa tlase ga matlalo a a tswalang matlho. Diphatlha tsa ditsebe tsa yone di-lobed. Mmala wa tsone o a farologana ka mophato wa dibopiwa. Mo merafe e e nnang kwa bokone, Ditlhogo tsa tse ditona di mmala wa namune-borokwa, ka bosetlha ba mmala wa lephutshe fa mometsong

Mophato wa Dibopiwa (Subspecies)

Ka bone (4) ba tsone di bonala mo subcontinenteng. M.s. striata, M.s. sparsa, M.s. punctatissima le M.s. wahlbergii.

Phatlhalatso

Kwa Botlhaba jwa Afrika, go elela kwa borwa go fitlha kwa Transkei ya bogologolo, bokone-botlhaba jwa kapa, go tsamaya fa thoko ga noka ya Orange River go fitlhella kwa Richtersveld. Kwa bophirima kgabagare Zambi goo fitlha kwa Angola le kwa Borwa ba Namibia.

Tsalo

Tse di leng kwa Borwa di tsala bana ba le 3-9 mo tharing ka paka ya Selemo. Fa tsalo e ka diragala ngwaga otlhe kwa merafeng ya kwa Bokone. Di gola ka pele thata mme di siamela go bona thobalano ga di bona dikgwedi dile 15-18 tsa bothelo.

Dijo

E Ja ditshenekegi tse di nnye, (dikhukhwane, le di-moths etc), le dophologotswana tse di se nang lerapo la mokwatla (small invertebrates).