Sea Clams

Igama elijwayelekile

Sea Clams

Igama lesayensi

Bivalvia

Usayizi

Ungafinyelela ku-1.2 m.

Isakhiwo Sawo

Anezingxenye ezimbili ezifanayo, nemisipha ebambelel kwisingaphezulu somzimba. Ingxenye engaphandle kuyenzeka ibe magiligombe, iqonde noma igobe sasikela. Imibala evamile kuba onsundu ngokukhanyayo noma omnyama. Aba nezinto ezimila emihlane yawo ezisebenza ukuzicashisa.

Olunye Ulwazi

Uhlobo lwe-Balvavia lunezinhlobo ezingaphansi kwalo eziwu-30 000. Lapha kubalwa ama-scallops, ama-clams, izimbada nezimbaza. Ama-bivalves anemizimba enezingxenye ezimbili – zombili ziyalingana futhi ziyefana. Amanye awo agqitshwa esihlabathini kanti amanye agqitshwa ngaphezulu. Akuwona wonke akwazi ukubhukuda. Into edlekayo ngaphakathi kuba yiztho zangasese. Azalelela ngahakathi emanzini amaningo njengolwandle. Ingcasana yawo efukamela amaqanda ayo.

Ukudla

Adla amabibi asolwandle.

Ukusabalala Kwawo

Atholakala kuzona zonke izilwandle emhlabeni.

Uhlobo Oluvamile

Giant clam (Tridacna maxima)
Thorny oyster (Spondylus sp.)
Zig zag oyster (Lopha folium)