Sea Clams

Leina la Mophato

Sea clams

Leina la Maranyane

Bivalvia

Semeto

E ka nna 1,2 m.

Ponalo

E na ke matlhakore a mabedi a a tshwanang. Ka dintha(ligaments) tse di tshwarng sekgapha sa yone se tswetswe. Fa se bulega matlhakore a a bulegang a ka nna zig-zag, kgotsa se bulege a tlhamaletse, kgotsa ka sebopego sa S. Gantsi e bonala ka mmala wa borokwa kgotsa bontsho. Ga ditshedi tse di golang mo sephapeng sa yone go dirisetswa go iphitlha mo tikologong.

Dikitsiso

Mophato wa Bivalvia o na le dibopiwa di ka feta 30 000. Tse di akaretsang di’scallops, clams, oysters le di’mussels. Di’Bivalves dina le mebele e e lekalekana ka magareng (bilaterally symmetrical) – dikarolo tse pedi tsa mmele wa yone di a lekalekana. Tse dingwe o tla fitlhela di ikepetse mo santeng tse dingwe kwa godimo ga santa ya lewatle. Ke tse di mmalwa fela tse di kgonang go thuma. Bontsi ba go go jegang go bonwa kwa gare ga dirwe tsa go tsala. Di tsala ka go tsela mae a tsone mo metsing Ga se tse dintsi tse di godisang bana ba tsone.

Dijo

E fepa ka plankton ke mofuta wa filter feeding wa go kgetholola dijo.

Anamiso

E bonwa kwa mawatleng otlhe a lefatshe.

Dibopiwa tsa mophato wa yone

Giant clam (Tridacna maxima)
Thorny oyster (Spondylus sp.)
Zig zag oyster (Lopha folium)