Sea Clams
Diclam tša Lewatleng

Leina la lapa la tlwaeo

Diclam tša lewatleng

Leina la tša thutamahlale

Bivalvia

Bogolo

Go fihla dimetara tše 1,2.

Boitšhupo

Mahlakore a mabedi a go swana, Le hinje le lelente di swere lekgapetla ka bogauswi. Mathokong a go bulega a ka ba go manyoke, ya go ba thwii ya goba sebopego sa S. Mebala ka bontšhi e botsothwa bja seetša goba boso. Tše di bolago tše di medilego ka go dikgapetla šomišwa go rekiša.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Maemo a Bivalvia a bopša ke tša go feta 30 000 tša mehuta ya diphedi. Tše di akaretša discallop, diclam, dikgopa tša lewatle le dimussel. Dibivalves di lekane mahlakoreng ka bobedi – ka boripana di lekana ka di swana thwii. Tše dingwe di bolokilwe ka tlase ga sehlaba le tše dingwe di ka fasenyana ga khupetši ya bogodimo. Tše se kae fela di ka rutha. Bontšhi bja seo se lewago ka gare ga di digonad (disele tša go tswadiša). Tswalo e direga ka go ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega. Tše mmalwa kudu di elamela mae a tšona.

Phepo

Di ja plankton ka phepo ya mohlotlo.

Phatlalatšo

E direga ka mawatleng ka moka a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Clam ye kgoparara (Tridacna maxima)
Kgopa ya lewatle ya mmetlwa (Spondylus sp.)
Kgopa ya lewatle ye manyoke (Lopha folium)