Ornate Sandveld Lizard

© Tyrone Ping

Igama

Ornate Sandveld Lizard [Nucras ornata]

Vital Statistics

Nhloboni: Reptilia
Mkhakha muni: Squamata
Mndeni muni: Lacertidae
Ubude: 70 - 85 mm

Ibonakala Ngani

Inkulu iba namachashaza uma isiyindala. Ezincane zinsundu okumnyamana nemigqa emithathu emhlophe. Ezindala zindundu ngenhla komzimba, zinamachashaza amnyama nemigqa emibili egijima emhlane.

Zande Kuphi

Kusukela ezintabeni zaseLebombo, enyakatho yeZululand, eSwazini, eMpumalanga, enyakatho yeGauteng, eZimbabwe, eningizimu yeZambia, eMalawi naseningizimu-mpumalanga yeTanzania.

Mayelana Nokuzala

Zibekela amaqanda ayisihlanu kuya kwayisikhombisa maphakathi nehlobo.

Idla Nhloboni Yokudla

Idla izinambuzane ezinkulu, okubalwa kuzo namasongololo namaqhwagi.