Ornate Sandveld Lizard
Mokgaritswane Wa Go Thalwa Wa Mohlaba Wa Lesoka

© Tyrone Ping

Leina

Mokgaritswane wa go thalwa wa mohlaba wa lešoka [Nucras ornata]

Dipalopalo Tša Bohlokwa

Maemo a godimo: Reptilia
Tolamo: Squamata
Lapa: Lacertidae
Botelele bja ditshadi: Dimilimetara tše 70 - 85
Botelele bja dipoo: Dimilimetara tše 70 - 85

Tlhalošo

Mokgaritswane wa go thalwa wa mohlaba wa lešoka ke mokgaritswane wa lešoka o mo golo le dipatšogo tše kgolo. Baswa ba mmala wo moso go ya botsothwa ka morago ka methalo ye mešweu.
Tše kgolo di mmala wo motsothwa ka godimo le dipatšo tše boso tša go sa tlwaelege. Methalo ye mebedi e sepela go bapela morago.

Phatlalatšo

Go tšwa Dithabeng tša Lebombo, Lebowa la Zululand, go ya ka Swaziland, Mpumalanga, Lebowa la Gauteng, le Zimbabwe go ya Borwa bja Zambia, Malawi le ka nagagodimo ya Rondo ka Bohlabela Borwa bja Tanzania.

Pelegišo

Go tšwa go 5 - 7 ya mae a beelwa ka selemogare.

Phepo

Dikhunkhwane tše kgolo, go akaretšwa le megokolodi le mehutatšie.