AmaZulu

© Dr Peter Magubane

Imvelaphi yamaZulu, cishe isiqhema esikhulu kunazo zonke eNingizimu Afrika, sisezindlini ezincane ezikhuluma nge-Nguni ezavela eduze noMfula i-White Umfolozi kulokho namuhla owaziwa ngokuthi yiKwaZulu-Natali phakathi nekhulu le-16.

UShaka, owaba yinhloko yeqembu elincane lamaZulu ngo-1818, wabeka izisekelo zesizwe samaZulu futhi wakha umbuso onamandla kakhulu eningizimu ye-Afrika.

Izenzo zosiko zesiZulu

Umculo, ingoma nokudansa ngokuvamile kudlala indima ebalulekile ekuphileni kwamaZulu, hhayi kuphela komuntu, kodwa nomphakathi wonke....more

Ukuphila Kwansuku zonke kwamaZulu

Labafana abancane babenomthwalo wokuthatha izinkomo emagodini ukuze zidle; amantombazane, noma eyedwa noma omama, aye emfuleni ukuze athathe...more

Ukuhleleka kwamabutho amaZulu

Ngesikhathi sokubusa kukaShaka kanye nabahluleli bakhe, ukukhula namandla esizwe sakwaZulu babekwe enhlanganweni yabo yamasosha namakhono....more

Ukuhleleka kwezombangazwe kwaZulu

Inhlangano yezombangazwe yeZulu yakhiwa njengepiramidi. Ngaphansi kwesakhiwo kwakuyizindlu ezizimele (imizi), eyayihlanganisa izingxenye ezi...more

Izinkolelo ZamaZulu

Kuwo wonke umlando weZulu, akuzange kube nhlobo isici sokuphila komdabu waseZulu lapho inkolo ingakaze ihlanganyele khona: empini, emikhosin...more

Imvelaphi yamaZulu - Amaqembu ahlukene

Ngonyaka ka-1550 uMandela, inhloko eneziqu ezincane, ihlala ngaphansi kwe-Amandawe Hill emagqumeni aseningizimu yoMfula uMhlatuze ngaphambi ...more

Ukuphakama koMbuso wamaZulu

Ngaleso sikhathi iZulu laliyiqembu elincane labantu abangaba ngu-1 500, okusho ukuthi uShaka wayezimisele ukwakha umdlali omkhulu ekuthuthuk...more

Umuthi Wendabuko Nemilingo yamaZulu

Imithi yendabuko emphakathini wesiZulu inomsuka wayo emandulo; futhi ukusetshenziswa nokusebenza kwazo namuhla kushintshile kancane eminyake...more

Ukuzalwa kwezingane zamaZulu

Ukubeletha phakathi kweZulu bekulokhu kukhathazeka ngabesifazane bodwa, futhi akukho madoda avunyelwe ukuba khona lapho ezalwa....more

Imikhosi Yokubungaza ukukhula yamaZulu

Umuntu ngamunye wayenemisebenzi kanye nemisebenzi ethize yokwenza, kuye ngokuthi ubulili, ubudala nobukhulu emakhaya (umuzi)....more

Izindlu Zomdabu ZamaZulu

I-umuzi ngayinye yayinezinkomo zayo kanye nokunikezwa ubisi, nezinsimu zayo lapho ummbila nemifino kukhule khona ukuze zinikeze izidingo zab...more