AmaXhosa

© Dr Peter Magubane

Igama elithi Xhosa yisikhathi esivamile, esetshenziselwa ukuhlanganiswa kwezizwe ezihloniphekile zakwaNuni, i-Pondo, iBomvana, cnesizwe samaXhosa ngokwayo. Abantu abakhuluma isiXhosa noma iKapa Nguni bahlala e-Eastern Cape, kusukela emngceleni weKwaZulu-Natali ukuya eMpumalanga Kapa Zuurveld.

Ngokomlando babengabazingeli, abelusi kanye nabalimi abahlala ngokudla, abahlelwe ngamacembu okuzimele ahlukene ngokwezombusazwe, ngamunye ehlonipha inkosi enkulu. IsiXhosa, njengoNguni, isilimi kunokuba yisizwe, kwakukhona ulimi olukhulunywa ezigodini zeNhlanzi, iKeiskamma neBuffalo.

Iqembu lokuqala labangena eManguni ukufika eNingizimu Afrika lalihlanganisa isizwe samaXhosa (esakhiwa ngamaqembu eGcaleka, Ngqika, Ndlambe naseDushane), iThembu nePondo. Kamuva iqembu lesibili lezikhulumi ze-Nguni zafika eZululand, kodwa zaxoshwa yiNkosi King. Bayaziwa ngokuthi uMfengu futhi bahlanganiswa phakathi kwesizwe saseXhosa.

Laba basuka kwamanye amazwe basungula isizwe se-Xhosa, iqembu lesibili elikhulu kunazo zonke eNingizimu Afrika. Bayizizwe eziziqhenyayo, njengoba bengakaze babe yizigqila noma benqotshwe yinoma yisiphi esinye isizwe.

Translated by Nsika Khoza

Amadlozi esikweni lamaxhosa

Imimoya esebenzayo noma ama-shade ngokuvamile abafana abashonile beqembu le-agnatic. IsiXhosa sikhuluma okhokho njenge-iminyanya, kuyilapho iPondo ibiza ngokuthi i-amathongo....more

Ukushada Ngesiko lesiXhosa

Umshado wawungavamile kakhulu (abalingani bomshado bafunwa ngaphandle kweqembu), okuyiyona ndlela ehlukanisa ngayo i-Nguni ngokujwayelekile....more

Ukuguquka kwamaXhosa

IsiXhosa esiqhingini saseMpumalanga Kapa kwakuyi-Chief Nguni isikhulu esiphezulu kubahloli bamazwe aseYurophu, abazingeli, abahwebi, izithunywa zevangeli...more

AmaXhosa aseNingizimu Afrika

Ubufakazi bomlando bubonisa ukuthi ngo-1593 kwakukhona abantu abakhuluma isiXhosa njengaseNingizimu eningizimu njengoMfula iMthatha endaweni eyaziwa ngokuthi yi-Eastern Cape, nokuthi kungenzeka ukuthi sebevele besesifunda isikhathi esithile ngaphambi kwal...more

Amakhosi Namaqembu amaXhosa

Igama lomndeni noma lomndeni elisetshenziswe ngumuntu omdala wesilisa noma wesifazane isiXhosa esizuzwe nguyise kanye nobulungu beqoqo le-agnatic lihambisana nokuhlanganiswa komndeni othile....more

Amasiko AmaXhosa

Naphezu kwethonya elikhulayo lemasiko aseNtshonalanga, abantu abaningi baseXhosa baqhuba amasiko abo namasiko abo. AmaXhosa ayengabelusi bezilwane abesiko abasebenzela kanzima futhi abanamandla....more

Ukudlulela Kokukhula kwamaXhosa

Eminyakeni engaba ngu-150 eyedlule noma ngaphezulu, zonke izikhulu zaseNingizimu Afrika nezamaKhoi-san ziqaphele izindlela zokuqala zokulungisa intsha, abesilisa nabesifazane ngezindima zabo zesikhathi esizayo emphakathini omdala....more