Sunfish

© Jean Tresfon

Igama leentsapho eziqhelekileyo

Sunfish

I-Alias

Mola mola

Igama le-Sayensi

Molidae

Ubukhulu

Ukufika ku- 4m

Inkangeleko

Inomzimba obu-cwecwe, uphinde acinezeleke ngobunzulu. Amaphiko wanga phambili base mva makhulu kwaye at solo. Umsila wona uncitshisiwe waba licaba, futhi alisetyenziswa xa ihambayo. Umbala uyohluka ukusuka pha kumbala okhanyayo aphinde abe ntsundu-bumnyama abeneziziba ezimnyama.

Inkcukhacha jikelele

i-Molidae ziquka iintlobo zosapho eziyi-3 eziqhelekileyo kunye neentlobo eziyi-5. Amathambo wayo ngawona anzima emhlabeni aweyisha kangange kilogram eziyi 1000. Isebenzisa amaphiko wangaphambili nangasemva xa ishukuma. Ikhupha amanzi ngegilizi xa ifuna ukuguquka bucala. Ifumene igama layo ngenxa yokuthanda ukugcakamela ilanga kwiindawo ephuzulu, enobushushu. Iyintlanzi ezalayo.

Ukutya

Itya intlanzi, intlanzi encinci kunye nezilwanyana ezidadayo.

Ukufumaneka

Zifumaneka kwiindawo ezinobushushu naselwandle kwizwe lonke.