Sunfish

© Jean Tresfon

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Sunfish

Alias

Mola mola

Dzina ḽa tshi saitsi

Molidae

Tshivhumbeo

U swika kha 4 m.

Ṱhaluso

Ina tshivhumbeo tsha tshipulumbu, muvhili wa hone uya kona u langea. Mutshila wa nga hafha nga marahu na nga nnṱha ndi mihulwane. Mutshila wa nga matungo wo fhungudzea. Muvhala ndi buraweni yo dombilelaho na yo thanyaho, tshinwe tshifhinga iya vha zwi thoma thoma.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa hoyu ndi 3 wa vha na tshaka dza 5. Ndi yone yo no lemelesa kha khovhe dzoṱhe dza marambo kha ḽifhasi. I lemela 1 000 kg, iya kona u vhea maḓi kha gill uri I kone u rembuluwa. Dzina yo ḽi wana nga nḓowelo iya fhufha maḓini. Iya kudzela makumba.

Kuḽele

Iḽa dzi jellyfish na khovhe ṱhukhu na dzi crustaceans dzo no bammbela.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.