Sunfish
Hlapi ya Letšatši

© Jean Tresfon

Leina la lapa la tlwaelo

Hlapi ya letšatši

Leina le lengwe la yona

Mola mola

Leina la tša thutamahlale

Molidae

Bogolo

Go fihla dimetara tše 4

Boitšhupo

Mmele wa go pitlelwa, wa sebopego se nkgokolo. Lephegwana la hlapi ka morago le la maragong a magolo e bile a šupile. Lephegwana la hlapi la mosela le fokoditšwe go bay a go dira fela mokgwa wa go fofa ka go sepela ka go nanya ga ga makhubu yeo e sa šomišwego go hlagelela ka ntle. Mmala gantšhi ke wa seetša go ya go boputlšwa bja go fifala le mabalana a go fifala.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Molidae le bopša 3 ya tša kakaretšo le 5 ya mehuta ya diphedi. Ke hlapi ya marapo ya go boima kudu lefaseng, ka boima bja go fihla dikilograma tše 1 000. E Šomiša lephegwana la hlapi la ka morago le la ka maragong go rutha. E ntšha meetse ka naswafohlapi go ela ka mahlakoreng. E hwetša leina la yona ka mokgwa o wa go aramela letšatši bokagodimong bja mabu, ka go realo e le go laola themphereitšha ya yona. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja hlapi ya jeli, dihlapi tše nnyane le dikhrustašiene tša rutha.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.