Stinking Grass
Hatsi la u Nukha

© D. Wesuls

Dzina

Hatsi la u Nukha

Dzina la tshi Latin

Bothriochloa radicans

Mushumo wall

Ndi hatsi line, li sa vhe na muthetshelo wa vhudi kana munukhelelo wa vhudi. Line li aluwa lwa vhusiwana mahatsini manwe nga nwambo wa u nukha ha matari a lo. Hone ha naho zwo ralo, henezwo li tshi khou di hula fhethu hune hu sa vhe na manwe maluvha a mutshetshelo wa vhudi manzhi. Lone li ya kona u bvisa mapfura khalo ane anga kona u ita zwithu zwono fhira 51.

Tshivhumbeo

Ndi hatsi line li ya kona u tshila La fhirisa minwaha mivhili, kuhulele kwalo kwo ri lapfi zwituku. Matari a hone adi tou vha a hatsi lo fhelelaho, a dovha a bvisa munukho wall musi li tshi kwashea. Matari a hone a na muvhala wa tada na mudala.kushumiselw kwalo ku vhonalesa musi li tshi lituku.

Swine la vha zwone

Li hula fhethu hune ha vha na mufhiso, la toda mavu madenya. Li dovha hafhu la vha na zwinwe zwine la funa zwone sa mavu a vhudi, fhethu hu re na matombo na mavuni o vhilinganaho. Li bva southern africa northwards. U bva henengei Vho Uganda, Sudan na Ethiopia.

Maluvha

October- April Afrika Tshipembe

Manwalwa

Lo riniwa dzina nga mulandu wa munukho usa tanganedzei.