Snappers

© Jean Tresfon

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Snappers

Dzina ḽa tshi saitsi

Lutjanidae

Tshivhumbeo

Ubva kha 1 m, yo linganelaho ndi 30 cm.

Ṱhaluso

Muvhili wayo una tshivhumbeo tsho ṱandavhuwelaho matungo mulapfu. Mutshila unga forogo. Ya vha na mutshila muthihi wa nga nnṱha. Ṱhoho yo tou tswititi I tshi ya mulomoni. Mivhala iya fhambana u bva kha tshitopi, mutshena, silivhere, na wo no nga makole na wo yaho kha mutsuku kana mutshena na mutsu.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa hoyu ndi 17 wa vha na tshaka dza 107, dzi ya wanala dzi nnzhi zwikwarani. I zwima zwiḽiwa vhusiku, ya vha na maṱo mahulwane dzi na maṋo nga nnḓa ha mulomo. Dzi ya kudzela makumba.

Kuḽele

Dziḽa dzi crustaceans na dziṅwe khovhe.

U phaḓaladziwa

Dzi wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Bluebanded snapper - Lutjanus kasmira
Emperor snappers - Lutjanus sebae
Humpback snapper - Lutjanus gibbus