Rainbow Skink
Tswiṋa dobo

© Tyrone Ping

Hune ya wela hone

Tswiṋa dobo [Trachylepis margaritifera]

Hune ya wela hone

Zwikokovhi

Nzudzanyo

Squamata

Muṱa

Scincidae

Muṱa ure fhasi hadzo

Huna lugwada luno swika luraru lune lwa wela fhasi ha ṱhanu dza mabuya quinquetaeniata margaritifera yo no vhaliwa sa lugwada lwo fhelela nga ṅwaha wa 1998.
Trachylepis quinquetaeniata quinquetaeniata
Trachylepis quinquetaeniata langheldi
Trachylepis quinquetaeniata riggenbachi

Vhulapfu ya tshisadzi

85-110 mm

Ṱhaluso

Ndi tshihulwane, tsho nakaho tsha mivhala yo nakaho ya vha na tshivhoni tshiṱuku nga fhasi ha maṱo, ya vha na milenzhe milapfu ya phanḓa ya murahu i vhonalesa arali muvhili wayo wo puṱedziwa, mivhala iya fhambana, zwi tshi ya nga minwaha na mbeu.

U phaḓaladziwa

Heyi tswina iwanalesa KwaZulu-Natal, maḓakani na Zimbabwe uya Algeria na Senegal.

Kubebele

Ya tshisadzi iya kudzela makumba a 6-10 tshilimo. A thothonyiwa hu tshi fhela maḓuvha a 61-62. Zwi ya konadzea uri i kudzele luno swika luraru nga khalanwaha nga maanḓa thungo ya vhubvaḓuvha.