Rainbow Skink
Mokgaritswane wa Molalatladi

© Tyrone Ping

Leina

Mabuya ya Methalo ye Mehlano, Mokgaritswane wa Molalatladi goba Mabuya wa Molalatladi [Trachylepis margaritifera]

Maemo a godimo

Reptilia

Tolamo

Squamata

Lapa

Scincidae

Diphidi tša go swana le yona

Go na le diphidi tša go swana le yona tše tharo tša Mabuya ya Methalo ye Mehlano le diphidi tša go swana le yona ya peleng quinquetaeniata margaritifera ye e filwego maemo a tlatšetšo ka diphidi. Trachylepis quinquetaeniata quinquetaeniata / Trachylepis quinquetaeniata langheldi / trachylepis quinquetaeniata riggenbachi.

Botelele

Dimilimetara tše 85 -110

Tlhalošo

Mokgaritswane wo mogolo ka mmala wo botse ke o mo nnyane, ka go ba le lefanstera phuphung ya go bontsha ye nngwe le ye nngwe. Diatla tša ka pele tša go ba botelele bja go kwagala di tšwela go leba pele ge di gateletšwe ka mmele. Mmala ke wo o fapanego, go ya ka bong le bogolo.

Phatlalatšo

Mabuya ya Methalo ya Mehlano e hwetšwa go tšwa go la Kwa-Zulu Natal, go ya ka Nagatlase le Zimbabwe go ya Algeria le la Senegal.

Pelegišo

Ya tshadi e kgolo e beela mae a 6 – 10 ka selemo. Tše nnyane di phaphaša ka morago ga matšatši a 61 - 62. Go a kgonagala gore e beele gabedi ka ngwaga, kudukudu ka dihlopheng tša lebowa.

Phepo

Mabuya ya Methalo ya Mehlano e ja tša godimo e bego dikhunkhwane.