Rainbow Skink
Mokgantitswane wa Five-Lined Mabuya

© Tyrone Ping

Leina

Mokgantitswane wa Five-Lined Mabuya, Rainbow Skink or Rainbow - Mabuya [Trachylepis margaritifera]

Mophato

Reptilia

Tlomagano

Squamata

Lelapa

Scincidae

Mophato wa Dibopiwa

Go na le mefuta e meraro ya mophato wa sebopiwa sa Mokgantitswane wa Five-Lined Mabuya, ga Mabuya quinquetaeniata margaritifera e filwe bone maemo a sone sa kemanosi ka ngwaga wa 1998. Trachylepis quinquetaeniata quinquetaeniata / Trachylepis quinquetaeniata langheldi/Trachylepis quinquetaeniata riggenbachi.

Botelele

85 - 110 mm

Ponalo

Ke se bopiwa se sentle, ka botona le letlalo mmala o kganyang. O na le letlhabaphefo kgotsa gophadima, le lennye le le galalelang ka fa tlase ga matlalo a a tswalang matlho. Maoto a ka pele le a kwa morago a botelele, mme a a tlhatlagana fa a gatisitswe mo mmeleng. Mmala ya tsone e mefutafuta, go ya ka gore e dingwaga (age) di kae, le bong(sex) bo bofe.

Phatlalatso

Mokgantitswane o o bonwa go simologa kwa ‘Kwa-Zulu Natal, kgabagare Lowveld le Zimbabwe go fitlha kwa Algeria le Senegal.

Tsalo

E namagadi e beela mae a ka nna 6 - 10 ka paka ya selemo.

Dijo

Mokgantitswane wa Five-lined Mabuya gantsi o ja ditshenekegi.