Pride of de Kaap

© Roger de la Harpe

Dzina

Pride of de Kaap/vha Kaap vha di hudza ngatsho

Dzina ḽa tshi Latin

Hetshi tshimela tshina zwine zwa tshi ṱalusa maluvha mavhili o ṱanganelanaho ane o vulea 60 mm. Tshifhinga tshaḽo tsha u ṱuma lurere ndi ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe na Lambamai, fhedzi tshi tsho sala tshi tshi ṱuma lurere tshi vha tsho no takuwa.
Muvhala wa heḽi ḽiluvha uya fhambana kanzhi muvhala u vha u wa swiri na tshitopi na mutshena, maṱari a na tshivhumbeo tsha Oar nahone ḽa vha na vhulapfu ha 40 mm.

Nḓowelo

Hetshi tshimela tshi ya wanala tshi tshi khou hula fhethu hune ha vha na miri miṱuku.

Mutshelo

Wo khwaṱha, unga thanda wa vha na mbeu dzo lalaho.

Mawanwa

Nga nnda ha dzina ḽa tsho ḽine ḽa vha ḽi tshi khou ri ḽi wanala kaap kha ḽa Afrika Tshipembe. Hetshi tshimela tshi bva fhethu hune ha rothola. Tsho riniwa dzina ḽa uri u ḓi hudza ha vha kaap hune ha vha uri ndi Mpumalanga tsini na Mbomela (Nelspruit).
Hetshi tshimela tsho phaḓalala maḓakani a Afrika Tshipembe, nga mulandu wa lunako lwaḽo zwa zwino ḽi ya wanala kha ḽifhasi ḽothe. Ḽi dovha ḽa ḓivhiwa nga dzina ḽaḽo ḽa tshivhuru ḽine ḽa ri Vlam Van Vlakte zwine zwa amba uri ‘vhutsi ha fhethu ho vuleaho’.