Klipfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa Muṱa ḽo Ḓoweleyaho

Klipfish

Dzina ḽa Tshisaitsi

Clinidae

Tshivhumbeo

U swika kha 60 cm, yo linganelaho ndi 15 cm.

Ṱhaluso

Ndi ndapfu ya vha na mutshila mulapfu une wa kokovha fhasi. Mutshila wa nga matungo wo lapfa u lingana na muvhili wayo I u shumisa u awela khawo. Mutshila wayo wo ita tshipulumbu. Mulavha ndi buraweni ire na mavhala matsuku uya kha mudala na olive na manwe mavhala o dzumbamaho. Nga fhasi hayo hu na mavhala ane a vhonala.

Nḓivho yo Ḓoweleyaho

Clinidae ndi muṱa uno swika 20 wa vha na tshaka dza 73. Dzina tshivhumbeo tsho no nga whisker kha zwipiḓa zwo fhambananaho zwa kha ṱhoho. Makwati ha tou vhonala zwavhuḓi. I wanala kha vhupo hune havha na mbeu na dzi kelp. I na ṱhoni. Makumba I avhea kha kelp dza a tsireledza u swikela i tshi thothonya.

Kuḽele

Iḽa nga maanḓa dzi molluscs na dzi crustaceans.

U Phaḓaladziwa

Dzi ya wanala kha nyimele dzoṱhe dzina dza vha na vhuḓalo ha maḓi.