Hawkfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Hawkfish

Dzina ḽa tshi saitsi

Cirrhitidae

Tshivhumbeo

U swika kha 30cm, yo linganelaho ndi 15 cm.

Ṱhaluso

Ina muvhili mulapfu na ṱhoho na torso zwo hulaho u fhira mutumbu woṱhe. Mutshila wa nga matungo wa khwaṱha vhukuma. Ya vha na dzi frills kha muṱodo. Mivhala iya fhambana ubva kha mutshena uya kha mutsuku. Dzinwe dzi ya vha na mavhala na mitalo kha muvhili wayo woṱhe.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa wa Cirrhitidae una tshaka dza 12 na zwigwada 32. Ina mavhala mavhala sa dzi hawk. Mutshila wa nga matungo wo khwaṱha nga maanḓa na hone iya kona u I langa. Dza tshisadzi dzi ya kona u shanduka dza vha dza tshinna. Dzi ya kudzela.

Kuḽele

Dziḽa khovhe ṱhukhu, crabs, shrimps na dzi crustaceans.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Freckled hawkfish - Paracirrhites forsteri
Longnose hawkfish - Oxycirrhites typus
Horseshoe hawkfish - Paracirrhites arcatus