Hard Corals

© Johan Boshoff

Dzina la muta lo doweleyaho

Hard coral

Dzina la tshi saitsi

Scleractinia

Tshivhumbeo

Yo di hula lwo linganelaho.

Ṱhaluso

Tshivhumbeo na muvhala zwi ya fhambana. Clubbed, branched, fingered, plated na domed ndi dzone dzine dza vhonalesa. Dzinwe dzi ya suvhelela, ngeno dzinwe dzi tshi hwasa kha ṱhoho. Mivhala iya fhambana ubva kha muvhala wa swiri, mutsuku na tshitopi uya kha mudala, olive, gireyi na buraweni.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa wa Scleractinia u wela fhasi ha Hexacorallia zwine zwa katela na anemones, zooanthids na coral nntsu. Zwine zwa fhaṱa dzi colonies dza polyps ine ya fhaṱa communal calciym carbonate skeleton. Dzi ya kona na u fhaṱa zwikwara. Dzi polyps dza kwamaniswa na zwipiḓa zwa muvhili. Dza dovha dza thusa u I fha muvhala.

Kuḽele

Dzila dzi plankton.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala fhethu hoṱhe hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Cluster finger coral - Acropora digitifera
Mushroom coral - Fungia scutaria
False brain coral - Symphyllia sp.