Hard Corals

© Johan Boshoff

Leina la Mophato

Hard corals

Leina la Maranyane

Scleractinia

Semeto

E ka nna di square metres dile mmalwa.

Ponalo

Sebopego, semeto le mebala ya di’Corals e farologane thata. Tse dingwe di clubbed, fa tse dingwe di na le dikalanyana, ka di nako tse dingwe di’domed, plated le di bopego tse dingwetse dintsi. Tse dingwe di borethe fa tse dingwe di le bokgwakgwa. Mmala o a farologana ka fa tse dingwe dile orange, red, yellow, green le mebala e mengw e mentsi.

Dikitsiso

Tlhamagano ya Scleractinia e wela ka fa tlase ga mophato wa Hexacorallia o o akaretsang di’anemones, zooanthids le black corals. Di’coralske dikoloni tsa polyps, tse di agang sekhapha sa calcium carbonate. Ke tsone di agang mo godimo fa di’reefs. Di’Polyps di tlhakantsiwa ke dinama tse di tshwarelellang algae ya zooxanthellae mme ke tsone di fang mmala mme di thusa go aga sekgapha sa hard coral. Di tsala ka go tshollela mae a tsone mo metsing.

Dijo

E fepa ka zooplankton.

Anamiso

E bonwa mo metsing a a iketlileng a mafelo a dipula le mogote mo lefatsheng.

Dibopiwa tsa mophato wa yone

Cluster finger coral - Acropora digitifera
Mushroom coral - Fungia scutaria
False brain coral - Symphyllia sp.