Hard Corals
Dikoral tša go tia

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Dikoral tša go tia

Leina la tša thutamahlale

Scleractinia

Bogolo

Go fihla dimetara tše mmalwa tša disekwere.

Boitsebiso

Sebopego, bogolo le mmala di fapana ka bophara. Ya go bethiwa, ya go ba le dikalana, ya go šupiwa, ya go logiwa le ikokomoša gantšhi di a bonwa. Tše dingwe di boreledi, mola tše dingwedi na mepopotlo ka hlogo ka moka ya koral. Mmala gape e fapana go tšwa go mmala wa namune, bokhubedu le boserolane go ya go botala, olifi, boputšwa le botsothwa.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Tolamo ya Scleractinia e wela ka fase ga Hexacorallia boemo bja ka fase ga legoro leo le akaretšago dianemone, dizooanthid le dikoral tša boso. Dikoral ke dikoloni tša dipolyp yeo e agago nagengkopanelo ya go akaretša khaponeite ya kalasiamo. Ke baagi ba mekekemo. Dipolyps di amanagantšwe ke thišu ye foreše ye e dulišitšego meelatseng ya zooxanthellae ye e fago mmala le go thuša go aga sekelethone. Tswalo ke ya go ntšhetša mae ka ntle.

Phepo

Di ja zooplankton.

Phatlalatšo

E direga ka dithempheretšheng ka moka le mawatleng borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Dihlopha tša dikoral tša monwana - Acropora digitifera
Koral ya tekwane - Fungia scutaria
Koral ya maaka a bjoko - Symphyllia sp.