Goldie Rockcod

© Johan Boshoff.

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Rockcod/Groupers-goldie

Alias

Fairy bassletts

Dzina ḽa tshi saitsi

Anthiinae

Tshivhumbeo

U swika kha 25 cm yo linganelaho ndi 12 cm.

Ṱhaluso

I tou fana vhukuma na goldfish dza tou fhambana nga mavhala ngauri heyi ina mivhala ya pinki yo ḓalesaho na wa swiri. Na muvhala wa makole na tshitopi zwi ya vhonala. Dza tshinna ndi dzone dzine dza vhonalesa mavhala u fhirisa dza tsadzi na mitshila ndi mihulwane.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa hoyu ndi 25 wa vha na tshaka dza 82. Ndi muṱa wa dzi bass na dzi groupers. Hezwi dzi nnzhi dzi ya kona u vhonala nnṱha ha zwikwara. Kha zwigwada uya wana hu na ya nduna ine ya ḓiita khulu ya danga I tshi khou langa muṱa dzi tshi swika 2-12. Dzi ya kona u shandukisa mbeu nga maanḓa arali ya u ḓilanga ya nduna ya fa nthihi ya tsadzi i ya mbo ṱi vha munna.

Kuḽele

Dzi ḽa dzi zooplankton.

U phaḓaladziwa

Dzi wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Harlequin goldie - Pseudanthias connelli
Threadfin goldie - Nemanthias carberryi
Sea goldie - Anthias squamipinnis