Goldie Rockcod
Cod ya Leswika

© Johan Boshoff.

Leina la lapa la tlwaelo

Cod ya leswika, tša dihlopha – ya gauta

Leina le lengwe la yona

Fairy bassletts

Leina la tša thutamahlale

Anthiinae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 25, palogare ya disentimetara tše 12.

Boitšhupo

E lebelega bjalo ka hlapi ya gautu ya meetseng a hlwekilego le ge e le go mebala e hlagelela kudu ka bopinki mmala, wa namune, le botala bja leratadima bjo bo bonagalago. Dipoo le ditshadi di na le mebalabala kudu le mesela ke ye megolo ya sebopego sa kresente.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la ka fase la Anthiinae le bopša ke 25 ya tša kakaretšo le 82 ya mehuta ya diphedi. Ke lapa la dibass le tša dihlopha. Dihlopha tše kgolo di ka bonwa mo mekekemong. Dihlopa tša ditshadi tše nnyane ka gare ga dihlopha tša dihlpapi le poo ye tee ye bušago le 2-12 ya ditshadi. Dipoo di rata kudu go laola selete gomme di bontšha mekgwatatelano ya tšhireletšo yeo e le go ya go lwa. Dianthia ka moka ke ditshadi. Tshadi ya go laola selete e tla fetola bong ge poo ya go laola selete e hwa. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja zooplankton.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Harlequin goldie - Pseudanthias connelli
Goldie ya lephegwana la hlapi la thapo - Nemanthias carberryi
Goldi ya lewatleng - Anthias squamipinnis