Frogfish

© Johan Boshoff

Dzina Ḽo Ḓoweleyaho Ḽa Muṱa

Frogfish

Alias

Ahuna

Dzina Ḽa Tshisaitsi

Antennariidae

Tshivhumbeo

U swika kha 50 cm

Ṱhaluso

Ndi pelagic ya dovha ya vha benthic. Pelagic ndi lugwada lune lu ya fhungudzea ngeno Benthic zwi tshi konda u lu langa na mulomo wo shandeyaho. Asi khovhe ine ya vhonalesa. Mivhala iya fhambana u bva kha mutshena, tshitopi na mutsuku nga zwinwe zwifhinga uya vha buraweni na mutsu.

Nḓivho Yo Ḓoweleyaho

Ina tshaka dza 12 na zwigwada zwo no swika 41. Zwo ri ṅwaho hu tshitevhelwa kuitele kwa yo kwa u pala zwiḽiwa. I tshi kunga dzi khove nga kha tshithu tsho kukumuwaho kha ṱhoho ya tsho. Hetsho tshithu ndi tshone tshine tsha kone u kunga zwiḽiwa, tshi ya kukumusa na mulomo tsha kona ha u mila tshipondwa. Asi khovhe ine ya vhonalesa, ya mavhala a vhuḓi vhukuma. Ya tshinna iya kona u shululela murundo kha ya munna.

Kuḽele

Iḽa zwiḽiwa kha tshithu tshine tsha vha kha ṱhoho ya tsho.

U Phaḓaladziwa

Lwanzheni lwo tsaho vhukuma.

Tshaka Dzo Ḓoweleyaho

Pink anglerfish - Antennarius rosaceus
Clown anglerfish - Antennarius maculates
Giant anglerfish -Antennarius commersonii