Frogfish
Hlapi ya Segwagwa

© Johan Boshoff

Leina Le Tlwaelegilego La Lapa

Hlapi ya khutlo / Hlapi ya segwagwa.

Leina Le Lengwe La Yona

Ga le gona

Leina La Tša Thutamahlale

Antennariidae

Bogolo

Bja go fihla disentimetara tše 50.

Boitšhupo

E phela ka mawatleng a go bulega ga gammogo le ka fase. Diphedi tša go phela ka lewatleng la go bulega mola mehuta ya diphedi tše di phelago ka fase morago le mahlakoreng di pitletšwe kudu, ka molomo wo o gagolo o kobegetšeng godimo. E fapana go ya ka mmala wo mošweu, boserolane le bokhubedu go ya go botsothwa bja go fifala le boso.

Tshedimošo Ya Kakaretšo

DiAntennariidae di akaretša 12 ya mehuta le 41 ya diphedi. E filwe leina ka mokgwa wa go ba sebata ga yona. E gogela dihlapi ka kgolo ya go phatsima hlogong. Mohlagare e thomišwa ke go kgomiwa go tatanyane e. E kgona go taološa mohlagare le mpa go metša sebolawa sa go k aba bobedi ka bogolo. Ga se hlapi ya go ba mahlagahlaga. E ipatile ga botse. Dikhupetšo tša mae goba diphelakadingwe tša dipoo di hlakantšhitšwe ditshadi, ya go lokollela peu ya bonna ka go yona.

Phepo

Di gogela sebolawa ka tatanyane ye e hlogong. Kopana le tatanyane e dira gore mohlagare o bulege ka ponyo ya leihlo.

Phatlalatšo

Botebong bja lewatle go ya sehlakahlakeng sa makopanelo a dikhonthinente ka mawatleng ka moka.

Mehuta Ye E Tlwaelegilego

Hlapi ya kgutlo ye pinki - Antennarius rosaceus
Hlapi ya khutlo ya go segisa - Antennarius maculates
Hlapi ya khutlo ya kgoparara - Antennarius commersonii