Baboon
Mapfene

© Roger de la Harpe

Dzina

Mapfene [Papio sp.]

Kuḽele

Ndi tshipuka tshihulwane tsho no nga mmbwa kha tshifhatuwo. Pfeṋe ndi tshipuka tshihulwane, pfeṋe ḽiwela kha zwipuka zwo no ḽa ṋama na maṱari, tswina,zwiṋoni ḽa dovha ḽa ḽa na makumba azwo. Pfeṋe ḽi vhulaha vhana vha ntsa na vhana vha nngwe ḽi tshi vhaḽa. huna manwe mapfene ane aḽa, miri,mahatsi, dziṱhanga, ngowa, mitshelo, makumba na zwikhokhonono zwiṱuku zwo no nga zwisuḓu,nnzie,zwiṋoni na tswina. Aya vhulaha mivhuḓa na vhana vha phala.

Mabebele

Pfeṋe ḽi wanalesa matandani, dzi thavhani na masogani, a fhedzesa tshifhinga tshilapfu o dzula nga tshao. Tshifhinga tshine a gonya miri ngatsho a vha akhou shavha zwinwe zwipuku zwihulwane kana atshi khou toda zwiliwa kana a fhedza vhusiku hoṱhe kha miri kana kha matombo mahulwane malapfu. Vhana vha pfene vha aluwa vha tshi tamba nnṱha ha miri nga tshao. Huna tshaka mbili dza mapfeṋe Africa. huna pfeṋe lono pfi chacm ḽi wanla Afrika Tshipembe na pfeṋe ḽa dzivha ḽone ḽi wanala east Africa.