Baboon
Tshwene

© Roger de la Harpe

Lebitso

Tshwene [Papio sp.]

Dijo

Tshwene ke phoofolo e kgolo e tshwanang le ntja ka sefahlehong. Ke e nngwe ya lelapa la ntja. Ke phoofolo e jang dijo tse fapaneng jwalo ka mokgodutswane, dinonyana le mahe a tsona. Di bolaya le madinyane a qetang ho hlaha a Lengau. Tshweni ya chacma e ja sefate sa mefuta yohle. Dija jwang peo, methapo,monokotshwai, di mushrooms, ditholwana, mahe le diphoofotswana tse kang dikokonyana, manyolo, dinonyana, mekgodutswane le ka nako ne nngwe e bolaya dimmutla le madinyane a Impala.

Moo di fumanehang

Di dula difateng, seka mahwatateng le morung wa alpine ha hoy a Drakensberg. Di qeta nako ya tsona e ngata dile fatshe. Ka nako eo di yang difateng ke ha di baleha dira, ha di batla dijo ka ho qeta bosiu. Di qeta le bosiu Mafikeng a maholo a maholo. Madinyane a di Tshweni a rata hoy a difateng ha di bapala di potoloha. Ho nale merabe e mmedi ya di Tshweni Afrika, Tshweni ya chacma e fumanehang Afrika Borwa le Tshweni e tshehla ya Bophirima ba Afrika.