Va Venda

© Dr Peter Magubane

Ndzhavuko wa va Venda wutumbuluka kusuka ntumbuluko wo hambana hambana. Va Venda votala vativona vari vanhu lava rhandzaka swinene ndzhavuko wa vona, kambe ndzhavuko wavona hi lowu wu hluvukaka swinene naswona wa fikeleleka. Khale, ava lawula ndzhawu yikulu swinene yale n’walunguwini wa Afrika Dzonga.

Namuntlha, tani hi mbuyelo waku tekiwa ka misava hi mabunu kwalomuya ku heleni ka 19th nale kusunguleni ka 20th centuries, kukatsa na milawu ya xihlawuhlawu kusukela ka malembe yava 1960s, vatele ngopfu e n’walungu vuhuma dyambu, ngopfu ngopfu e Louis Trichardt na Sibasa e xifundzheni xa Limpopo.

Mintlawa yin’wana yitlhela yi kumeka e dzongeni vuhuma dyambu bya tiko ra Zimbabwe. Ku tirhisiwe ku pfumela ko koka rinoko kuva ku hlamuseriwa ntumbuluko wa va Venda, kambe vumbhoni byintshwa byi kombisa leswaku kuna kuhlangana ka mintlawa yotala.

Translated by Ike Ngobeni

Vunanga na Ncino eka Ndzhavuko wa va Venda

Vunanga na ncino swina xiave xikulu swinene eka vutomi by rixaka ra va Venda, laha byinga kona eka minkhuvo ya vukati xikan’we na minkosi,...more

Nhlangano wa Tipolotiki wa va Venda

Swilo leswi endlaka xivumbeko xa tipolotiki ta ndzhavuko swaha kumeka swinene e matiko xikaya. Minhlangano loyintsongo i muti (mudi), ndyang...more

Ku hambana ka ntumbululo wa va Venda

Hi kwalomuya kava fourth century, xifundzha xa Northern Province lexinga kona manguva lawa se axi tshamiwa hi rixaka ra ma Khoisan xikan’w...more

Xiyimo xa Vavasati eka Ndzhavuko wa va Venda

Kuya hi ndzhavuko vavasati va va Venda avangari na xiyimo xale hansi kufana na vavasati vatinxaka letin’wana tale Dzongeni wa Afrika. Emut...more

Ngoma ya xi Venda

Kukula ka munhu a swivoniwa swiri minongonoko yotala, kusukela laha a milaka misisi eka swirho swale xihundleni naswona vukati kuri xiteji x...more