Albertina Sisulu: Mhani wa rixaka

© Eric Miller

Endzhaku kaloko Albertina atava a tekanile na Walter uvuye a nghena hi nhloko eka misava ya yena ya tipolotiki. Loko atava aye evuchavela whawha kuya rhangela vuthu ra Umkhonto we Sizwe (vuthu ra matlhari ra ANC) kutani nsati wakwe uvuye asala a khome muti. Hi muholo wa yena wavu nese ukote ku ondla vana vakwe vangati, lava anga va teka leswaku ata tshama na vona na vatukulu.

Hambi leswi angari na switirhisiwa swotala kumbe mali kambe a tiyisisa leswaku muyeni un’wana na un’wana u famba a fihlutiwile naswona xirhapa xa yena laha kaya xitshama xiri eka xiyimo xa kahle swinene. Vatatana votala lava avari eka tipolotiki vabohekile kuya e vuchavela whawha kumbe ku khomiwa hi minkarhi ya malembe ya xihlawu-hlawu.

Albertina Sisulu uvuye ayimela mhaka leyi kutani ava manana wa vumbirhi wa vana va vanghana vavona lava vatswari vavona avanga koti kuva na vona hikokwalaho ka tipolotiki. Dali Tambo, nwana wa jaha wa Oliver Tambo, ari un’wana wa vana va kona. “Undzi nyike rirhandzu leringa cinceki. Andzi vula nwana wakwe wa jaha, Andzi nwivitana manana wa mina naswona ari manana wamina wa vumbirhi,” U vule tano.

Hinkarhi lowu Nelson Mandela na nuna wayena Sisulu ava pfaleriwile e khotsweni ra Robben Island manana Albertina a hlayisa vana vakwe xikan’we na vaka Mandela. Mindyangu leyi yina vuxaka lebyikulu swinene lebyinga tiya eka malembe yotala swinene. Albertina utshame ari ekusuhi swinene na Mandela hambi kuri endzhaku kaloko nuna wa yena atava a lovile naswona ari un’wana wa lava vanga sungula kun’wi vhakela loko atava a sungule ku vabya.

Translated by Ike Ngobeni

Mfuwo wa Albertina Sisulu

Albertina Sisulu, loyi a tivekaka ku antswa tani hi “Mother of the Nation kumbe Ma Sisulu”, una ndhuma tani hi mulwela ntshuxeko wa tiko...more

Nelson Mandela and South Africa's Famous Ladies Luncheon by Raymond Louw

Xivangelo lexi President Mandela anga xinyika kuva a rhurherile vavasati lava uri — akuri vonelo ra yena — na leswi akuri ntlhontlho eka...more