African Weasel
Weasel le Afrika

© Nigel J Dennis

Vito

Weasel le Afrika

Xivumbeko

Nhloko na miri swa maxinjani swilehe 300mm, kasi ncila wa xona wulehe ku fika 175mm. Weasel le Afrika xitika 250-350 gram. Maxinjani xina miri wolala na swinengani swokoma, xitlhela xiva na milayeni ya ntima no basa laha nhlaneni wa xona, e henhla ka nhloko na ncila wo basa.

Swakudya

Weasel le Afrika xidya swivandzani na swinyenyani leswintsongo xikanwe na switsotswani himinkarhi yinwani. Loko xivona swakudya swa xona xiswi juma xikhoma hi nhamu xiswi kandziya ku kondza xidlaya. Kasi swinwani swikokiwa hincila ku kondza switshoveka longo.

Kutswalana

Maxinjani xitswala kan’we hi nguva, laha xitswalaka vana vanharhu. Timhaka ta masangu tihumelela ngopfu hi ximun’wani na ximumu. Maxinjani xi biha mirini kuringana 32 wa masiku kutani xitswala. Vana va maxinjani vahuma meno endzhaku ka 35 wa masiku ivi xipfuleka mahlo endzhaku ka 52 wa masiku. Vana va xona vakula kahle kuringana ku hlota loko vari na 20 wa mavhiki kambe swakoteka kuri vati hlotela hi voxe loko vari na 13 wa mavhiki.

Mahanyelo

Vamaxinjani swifamba himintlawa yintsongo laha swikotaka ku jikajika swiri swimbirhi kumbe mune loko kuri nguva yo endla masangu naloko swikurisa vana kambe loko swihlota xin’wana na xin’wana xati hlotela.

Vutshamo

Ndzhawu ya kahle laha switshamaka kona hilaha kungana swihlahla na byasi byo leha laha kungana timpfula to hundza 700mm hi lembe na laha kunga tala swakudya swa swona. Tikona tindzhawu leti swikalaku swinene.

Laha swikumekaka kona

Maxinjani xitele ngopfu evuhuma dyambu bya dzonga wa Afrika nale N’walungwini kuya exikarhi ka Afrika. Switlhela swikumeka nale kusuhi na lwandle e n’walungwini wa Kwa-zulu Natal, Mpumalanga, Gauteng na Limpopo.