Sea Fans

© Jean Tresfon

Leina la Mophato

Sea fans

Leina la Matshamekwane

Gorgonians

Leina la Maranyane

Gorgonacea

Semeto

E ka nna 5m

Ponalo

Ke corale ee bonolo ee tsepaletsen ka bophaphathi mme e tswana le fan ya mo lewatleng. Mefuta ya tsone e farologanwa ka mokgwa o di phuthullang ka teng. Di bonala ka mebala ya boshibidu, mmala wa lephutshe, le mmala wa namune gantsi.

Dikitsiso

Tlhamagano ya Gorgonacea ke engwe ya dile nne tsa tlhamagano ya Octocorralia, e e akaretsang corale e e bonolo, di’sea pens le di’sea whips. Di na le dikgapha tsa manakana tse di farologaneng. Di’Polyps di na le dithenthekele tse robedi. Fa di Polups di phuthologile Fan e bonala e le bobowa. Dibopiwa tse dingwe di na le Zooanthellae tse di thusang ka go dira dijo. Pygmy seahorse le Brittlestar di bonwa gantsi mo gare ga di’sea fans. Di tsala ka mofuta wa spawning.

Dijo

E fepa ka plankton.

Anamiso

E bonala mo mawatleng a lefatshe, kwa mafelong a mogote le dipula.

Dibopiwa tsa mophato wa yone

Giant fan coral (Anella mollis)
Sea fan (Acabaria sinaica)
Sinuous sea fan (Eunicella tricoronata)