Sea Fans
Difehlamoya tša Lewatleng

© Jean Tresfon

Lapa le leina

Difehlamoya tša lewatleng

Leina le lengwe la yona

Gorgonians

Leina la tša thutamahlale

Gorgonacea

Bogolo

Go fihla dientimetara tše 5.

Boitšhupo

Dikoral tše hlomilwego, tša sephaphathi tša nama tše boleta tša go swana le sefehlamoya. Mehuta ya diphedi di hlagelela ka tsela yeo di namago ka yona. Mmala o fapana go tšwa go wo mo khubedu, mmala wa namune le boserolane bja go hlagelela bontšhi.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Maemo a Gorgonacea ke gore ke ye nngwe ya tše nne tša maemo a maemo a Octocorralia, tšeo di akaretšago tša go swana le dikoral tša boleta, dipene tša ka lewatleng le diwhipi tša lewatleng. Mehuta ye e fapanego ya diskelethone tša go swana le manaka. Dipolyp di na le dithenthekele tše seswai.
Ge di pol- yps di lelefaditšwe ka botlalo, sefehlamoya se hlagelela se le boya. Mehuta ye me ngwe e na le dizooanthellae, yeo e thušago ka tšweletšo ya dijo. Dipere tša lewatleng tša pygmy le dinaledi tša go robega bonolo gantšhi di hwetšwa ka difehlamoyeng tša lewatleng. Di tswala ka go ntšhetša mae ka ntle.

Phepo

Di ja plankton.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Koral ya sefehlamoya sa kgoparara (Anella mollis)
Sefehlamoya sa lewatleng (Acabaria sinaica)
Sefehlamoya sa lewatle a sinuous (Eunicella tricoronata)