Spear Grass
Seloka

© Ivan Van der Walt

Lebitso

Seloka (Spear grass)

Lebitso la Selatini

Heteropogon contortus

Tshebediso

Ke jwang bo hlabosang ha hlabula le qala, ka mora moo bo ba thata mme ha bo amohelehe bakeng sa ho fulwa. Semelana hangata se arola ulu e apesitse nku le boleng bo theohang ba ulu.

Tshebediso

Bo bolelele ba mitara, bo tshwarella nako e telele mme bo hola ka pele. E sebediswa ho fula haholo. Palesa e le nngwe e kutu le semelana se se lelele, se sootho, e velevete e lohellaneng. Diaparo tsa makgasi di peteditswe le dimelana di ikharile ha di omeletse ebile di ikemiseditse ho etsa sehlopha mmoho.

Bodulo

Ke bojwang bo sefuweng hantle, mobung o majwe le dibakeng tse bulehileng. Pete e hloho e ikharileng e fumaneha hangata ka thoko ho tsela. E ka fumanwa profinsing ya Limpopo le Kruger National Park Afrika Borwa.

Palesa

Mphalane – Tlhakubele

Dintlha tsa tshimo

Ke jwang bo etsang furu e nang le boleng le ha e na le tse mpe tsa yona. Karolong ya lefatshe e jwalo ka Australia jwang bo ikarabella ho hlakola industeri ya ulu dibakeng tse ding naha ka lebaka la peo e senyehang ulu e ya tshwaseha.