Phoofolo le Semela sa Robben Island

Tlhaho e Sitisitsweng

©Roger de la Harpe
Sehlekehleke se tjhesa haholo hlabula mme se bata haholo mariha. Pele ho fihla batho sehlehlekeng, tlaho ya dimela e ne e le jwang le dihlahlana. Difate tsohle tseo o di bonang kajeno di jetswe ke batho dilemong tse 500 tse fitileng, e le ho leka ho etsa sehlekehleke e be lapeng.
Le leng la mabaka a entseng hore dimela dibe nyane sehlekehlekeng ke hobane se ne se sena phumaneho e ntle ya metsi. Ha hona dinoka kapa phepelo, empa e le feela matamo a metsi a letswai. Le ha batho ba se bale teng metsi e ne entse e le leqeme mme matlo a ne a ahwa le dibarele tse tla kgaketsa metsi a pula. Ka disentjhuri tsa bo 20, ho ile hwa kenywa semela se tlosang letswai metsing ho ntlafatsa phano ya metsi, empa e ntse e le sebaka se nyorilweng bakeng sa tlhaho e kekeng ya phela lewatle.
Ho nale moholpolo wa hore Robben Island e manganga ka bohlaha. Batho ba lekile ho e ntlafatsa ka ho jala sefate sa palema (se seng se sentswe ke moya) le ho hlaolela palesa ya bougainvillea tshimung e lerole. Empa sehlekehleke e ne e ntse e le pudulelo thoteng mme ke yona dikarolo feela tsa tseo e leng botle.

Bongata ba Bophelo bo Hlaha

©Roger de la Harpe
Phoofolo ya selehae ka kakaretso e nale boholo phoofolo tsa metsing, jwalo ka tiiso, dinonyana tsa lewatle le dipenguin. Mekunyane ya dinoha e kotsi mona sehlekehlekeng. Diphoofolo tsohle tse fumanehang mona sehlekehlekeng di tlisitswe ke batho. Kajeno, mekenella e kenyeletsang ditshepe tse 15, matsa 100, dikgama tse 200 tsa Europe, dinyamatsana tse seng kae, matsa a maholo le dimpshe tse seng kae. Ho nale hape le mebutlanyane e mengata, dikatse le ditweba.
Sehlekehleke se tletse ka bophelo bohalaha. Mebutlanyana e mafolofolo dihlahleng, le matsa a sollang le lefatshe le sa kampelwang. Le haosa dibone, ho nale bopaki ba diphoofolo hohle. Drolletjie dot lebaleng le tsela e tshesane ya manyolo a dipenguin, ba etsa tsela e molaong ya dipenguin ya ho tshela. Bophelo ba dinonyana le bona bo bongata, mme ho nale mefuta e 74 ya dinonyana, ho kenyelletsa dinonyana tse kgolo, matata le dinonyana tse ding, di fofa dithakong tsa lebopo.
Dipengiun tsa Afrika tse bonahalang. Di tsamaya ka matshwele mose ho mabopo, haufi le kou mme di ya moo di ratang. E mong wa baahi ba kgale ba sehlekehleke ka dilemo tse fetang 20 ke yena ya hlalosang, dipenguin di ne di sa itshepe, di ne di tseba hore di kanna tsa jewa ke balebedi ba tjhankane ba lapileng. Ha jwale, ke tsona tsona mona sehlekehlekeng, mme ho akanywa hore diphoofolo tse 13 000 di dula moo.

Translated by Sebongile Sonopo