Kakaretso ya Oregano

© Louise Brodie

Lebitso la saense: Origanum vulgare
Lebitso le tsebahalang: Oregano or Origanum

Oregano e hlaha ho tswa Uropa Borwa le Mediterranean Afrika Bophirima.

Tlhaloso ya Semela

Semela sa oregano ke sa moshwella e holang ho fihla ho 500 mm ka bolelele mme e nale makgasi a matala. Semela se hlahisa makala mangata mahlakoreng moo ho holang makgasi. Dipalesa tse qalang qetellong ya makala di tshweu, di hlahisa oli e bohlokwa haholo kapa e pinki le e perese, e sebediswang haholo bakeng sa ho pheha.

Tshebediso

Oregano ka bobedi e foreshe ebile e omme e sebediswa dijong tse ngata bakeng sa tatso. Tshebediso e nngwe ke tlhahiso oli e bohlokwa. Oli ya bohlkwa e sebediswa habedi kantle le ka hare bakeng sa dithepa tsa antimicrobial. Ho thwe hape e laola Candida, maoto a dimathi mme e tlosa le ho hlohlona ho bakuweng ke ho longwa ke dikoknyana le ho sebedisi ho baleisa dikokonyana.

Ditlhokeho le Tukisetso ya Mobu

Oregano e hola hantle mobung o ommeng wa lehlabathe wa pH e dipakeng tsa 6.5 le 7.5. Pele ho etswa tukisetso ya mobu mobu wa mohlala wa mobo onkang sebaka o wa nkuwa le ho romelwa laboratering shebisisa le dikwetla tse dumellwang. Mobu o lokela ho butswa ho lokolla Tsebahatso ya mobu ho fihla ho 500 mm ho etsa bonnet ba ho oma. Ho lokisa maemo a pH kaho kenya lime. Monyolo ka dibodu di lokela etswa le jalwa hodima 400 mm ya mobu bakeng sa bonyane dibeke tse hlano pele ho lengwa. Matsatsing a hoqetela kenya elemente ya mosaletsa le ho lekalekanya manyolo a pele o jala mobung, ka mora moo ho harakuwa ka hodimo ka hodimo ho mobu 20 mm. hona ho tla tlosa lehola le kabang teng. Kenya ho nosetswa le tshireletso ebang ho hlokeha.

Maeno a Lehodimo

Oregano e sehlahla se setala ka nako tsohle se holang maemong a lehodimo a tjhasang Mediterranean le ho hola hantle mofuthung o dipakeng tsa 16°C le 28°C. E kgona hape le ho mamella leqwa. Motjheso wa mobu ha wa lokela hoba kahodimo ho 12°C bakeng sa ho hodisae nepahetseng kapa qalo ya peo.

Dimela

Ho nale mefuta e kahodimo ya tlhahiso ya oregano e rekisang. Kgetho ya nyalano haufinyane e fuwe maemo a pele haesale boleng ba thekiso ya oli e bohlokwa bo kganna tlhahiso. Mofuta wa palesa e makgasi a pinki le perese e sebediswa haholo bakeng sa mabaka a ho pheha le mofuta o mosweu o sebediswa haholo bakeng sa kgolo ya oli e bohlokwa.
E meng ya mefuta e fumanehang: Aureum, Crispum, Country cream, Dark leaf, Gold tip, Nanum, Variegata le Zorba.
Ho nale mefuta e meng e mengata mme ho bohlokwa ho fumana kwetliso ho fumana keletso ya moofisiri wa katoloso ya selehae le setsebi sa dipeo bakeng sa mofuta wa sebele bakeng sa sebaka sa tlhahiso le thekiso eo o e tobileng.

Translated by Sebongile Sonopo