Brown House Snake
Noha ya Lapeng e Sootho

© Tyrone Ping

Lebitso

Noha ya lapeng e sootho (Brown House Snake) [Boaedon capensis]

Vital Statistics

Sehlopha: Sehahabi
Tatellano: Squamata
Leloko: Noha
Mefuta: Noha ya lapeng e sootho se arohantswe ka mefuta e 7 ho ralla le kontinente.
Bolelele ba tse tshehadi: Dimilimitara tse 783
Bolelele ba tse tona: Dimilimitara tse 656

Tlhaloso

E nale hloho e totobetseng le mmele o monyane. E mmala o tshwanang o mokgubedu bo sootho. Tse kgolo tse tsofetseng di lefifinyana, bo atametseng botshong. E na le nale metako e e bosehla bo kganyang mahlakoreng a hloho.

Kabo

Di fumaneha Borwa ba Afrika le Di noha ya lapeng e sootho tseo ha jwale di arohantsweng ho ya le kontinente.

Tswalo

E behela mahe a fihlang ho 16 nakong ya hlabula, mme sena se nka matsatsi a 60-90 ho hola. Madinyane a bolelele ba dimilimitara tse 190-260.