Brown House Snake
Noga ya Ntlong ye e Tsothwa

© Tyrone Ping

Leina

Noga ya nltong ye e tsothwa [Boaedon capensis]

Dipalopalo tša Bohlokwa

Maemo a godimo: Reptilia
Tolamo: Squamata
Lapa: Colubridae
Diphidi tša go swana le yona: Noga ya ntlong ya Aforika, di hlophelwa magareng a mehuta ye 7 go kgabaganya kontinente.
Botelele bja ditshadi: Dimilimetara tše 783
Botelele bja dipoo: Dimilimetara tše 656

Tlhalošo

Noga ye kgolo ya ntlong ka hlogo ya go ba molaleng le makgapetla mmele a ma nnyane. Ke e mmala wa go dula ga botse ya bokhubedu bja go ela botsothwa. Dinoga tše kgolo, tša go tšofala di leswiswana, di nyakile go ba boso. Di na le mebala ye mebedi ya go ba sese ka thoko ga hlogo.

Phatlalatšo

Noga ya ntlong ye tšothwa e hwetšwa ka bophara bja Borwa bja Afroika le dinoga tše dingwe tša ka ntlong tša Aforika tše di tšewago bjalo ka ga mehuta ye e aroganego go kgabaganya kontinente.

Pelegišo

Mae a go fihla16 a beelwa ka selemo, gomme a ka tšea matšatši a 60 go ya go 90 go tšweletša. Tše sa tšwa go phaphaša di botelele bja dimilimetara tše 190 go ya go 260.