African Rock Python
Tlhware

© Shem Compion

Lebitso

Tlhware (African Rock Python)

Sehlopha

Sehahabi

Tatellano

Squamata

Leloko

Tlhware

Kgetholo ya mefuta

Meloko e mmedi e tsebahalang: African Rock Python le Borwa ba Africa rock python

Bolelele bat se tshehadi

Dimitara tse 5.0

Bolelele bat se tona

Dimitara tse 4.25

Tlhaloso

Tlhware ke noha e kgolo. E nale letshwao la lerumo moqhakeng wa hloho, mabanta a potolohang leihlo ho ya molomong. Mmele o moputswa –tala/-sootho, ka bosootho bo tibileng, ka botsho qetellong ya mekwallo le matheba hodimo.

Kabo

Di fumaneha di seka-Sahara Afrika ho ya bohareng ba bophirimela Afrika le South African Rock Python e fumanehang ho tloha Kenya ho ya Afrika Borwa moo e fumanehang Lowveld, ho fihlela mabopong a borwa ba KwaZulu-Natal, ho tlolela melapong ya Limpopo ho ya Lobatse Botswana le Kapa Leboya.

Tswalo

E behela mahe a 30-50 a batlileng a ba tjhitja. E dula e pota pota haufi ho sireletsa mahe, emapa ha e fuwame e qhaqhasela. E qhotsa madinyane matsatsing a 65-80.

Dijo

E ja matsa a manyane, ditshwene, diphoofolo tsa lapeng, ditlhapi, dinonyana, mekgodutswane le kwena e ya jowa.

Dintlha tsa tshimo

Ha e tshwele tjhefu, empa e bolaya phofu ka ho etsa moralo.