African Rock Python
Hlware ya leswika ya Afrika

© Shem Compion

Leina

Hlware ya leswika ya Aforika [python sebae]

Maemo

Reptilia

Tolamo

Squamata

Lapa

Boidae

Diphidi tša go swana le yona

Merafe ye mebedi ya go tsebala: Hlware ya leswika ya Aforika [Python sebae sebae] le Hlware ya leswika ya Borwa bja Afroika [python python sebae natalensis]

Botelele bja tshadi

Dimetara tše 5,0

Botelele bja poo

Dimetara tše 4,25

Tlhalošo

Hlware ya leswika ya Aforika ke noga ye kgolo go di feta ka moka Aforika. Go na le lebala la go swana le ntlha ya lerumo godimo ga krone hlogong ya yona; e na mebala ya go ba leswiswi le seetša go tšwa mahlong go ya pounameng. Mmele ke wo mo moputšwa motala /botsothwa, ka botsothwa bja go tsenelela, e na dipatšo tša go ba boso mathokong a wona le makgapetla ka godimo.

Phatlalatšo

Hlware ya leswika ya Afrika e hwetšwa ka Borwa bja Afrika ka bogare le Bohlabela bja Aforika le Hlware ya leswika ya Aforika e hwetšwa ka Borwa bja Afrika go tloga Kenya go ya ka Aforika Borwa mo hwetšwago ka Lowveld, go fihlela Kwa-Zulu Natal lebopong la borwa, le go fetelela go iša Limpopo Valley go ya Lobatse ka Botswana le ka Kapa Lebowa.

Pelegišo

Tshadi e beela mae a 30 go ya go 50 a go swana le kgokolo. Ya tshadi itira legaro go dikologa mae a yona a yona go šireletša mae, eupša ga e a lema ka go kwa go tonya. Tše nnyane di thuthuga ka matšatši a 65 go ya go 80.

Phepo

Hlware ya leswika ya Aforika e phela ka go ja phalafala tše nnyane, ditšhwene, dikgaka le diruiwa tša ka gae ka dihlapi, e lebelela mekgaritswane le dikwena di a lewa.

Dintlha tša karolo

Hlware ya leswika ya Aforika ga ena mpholo, gomme e bolaya mo tšwasehlabelo wa yona ka go e kgama.