Stingrays
Mahlasedi a go Tanya

© Jean Tresfon

Leina la lapa la tlwaelo

Mahlasedi a go Tanya

Tše dingwe ka lapeng

Mosela wa sebepi, Sebepi sa lehlasedi sa mangrove, Sebepi sa lehlasedi sa mabole, Lemepe, Mosela wa lelente wa mabala a botala bja leratadima, Dipatšo.

Leina la tša thutamahlale

Dasyatidae

Bogolo

Go fihla dimetara tša 4 ka bophara bja maphego

Boitšhupo

Di filwe leina la go hlaba ka lebaka la mesela. Mmele wo sephaphathi, wa ba nkgokolo le maphego a khutlotharo. Hlogo ga e kgona go fapantšhwa le mmele. E bophara go feta k age e le telele. Mosela o mo telele.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Dasyatidae le bopša ke 9 ya tša kakaretšo le 70 ya mehuta ya diphedi. Demersal – tše phelago ka tlase. Go hwetšwa ka lewatleng le meetseng a hlwekilego. Di hema ka go ntšha meetse go tšwa lešobeng la le nnyane thoko ya mahlo gomme ya a ntšha ka maswafohlapi ka fase. Tše dingwe di na le meno a sephaphathi, tša go swana le dipoleiti fao tše dingwe di se nang le le tee. Di mama sebolwa sa tša go se gogela ka gare molomong. Mosela o šomišwa ka tšhireletšong fela. Di beela mae ka gare mpeng. Baswa ba tswalwa ba phela.

Phepo

Di ja gantšhi dimollusc, dikhrustašiene le dihlapi tše nnyane. Di ipoloka ka mohlabeng go hlasela sebolawa. Di šomiša dielektro resepthas go kgona go hwetša sebolawa.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego:

Lehlasedi la mosela wa lelente la lebala la botala bja leratadima - Taeniura lymma
Lehlasedi la go tanya - Taeniura meyeni
Lehlasedi la go tanya la lemepe - Himantura uarnak