Spotted Thick-Toed Gecko
Sepharelankong sa Monwana wa Leoto o Mokoto

© Tyrone Ping

Leina

Sepharelankong sa monwana wa leoto o mokoto [Pachydactylus maculates]

Maemo a godimo

Reptilia

Tolamo

Squamata

Lapa

Gekkonidae

Botelele bja ditshadi

Dimilimetara tše 58

Botelele bja dipoo

Dimilimetara tše 48

Tlhalošo

Sepharelankong se nnyane, sa go ba mmele wa go nona le sefene sa nkgokolo. Morago ke ye boputšwa bja botsothwa, le mela ye me ne ya go botelele, le dipatša tša boswana tšeo di se nago bošweu mathokong gomme ka dinako tše dingwe e hlakana ka go ba methalo ya go se tlwaelege ya go putlana. Mpeng ke bošweu bja go ya go bola.

Phatlalatšo

Ka gare ga naga go tšwa dinageng tša dithabana tša Kapa go ya Sutherland, le ka go tšwa ka Knysna go ya ka Kapa Bohlabela, Kwa-Zulu Natal, go ya Swaziland le Borwa Bohlabela bja Mpumalanga; Ye nngwe ya bohlatse go tšwa go bapela le Mozambique.

Pelegišo

Ditshadi di ba mmeleng go tšwa ka Lewedi - Dibokwana gomme di beela 2 - 3 ya sehlopha sa mae, le le nngwe le le nngwe le nago le 2 ya mae a legapi la go tiya. Go duša go ka tšea matšatši a 100-120.

Phepo

Dikhunkhwane tše nnyane le digokgo.

Dintlha tša naga

Sepharelankong sa dipatswa ke ye nngwe ya dipharelankong tše tlwaelegilego tša mehuta ya go ka feta 30 ka Borwa bja Afrika. Dipharelankong tše di hwetšwa ka mehutahuta ya madulo.