Galjoen

© Jean Tresfon

Leina la lapa la tlawelo

Galjoen

Maina a mangwe a yona

Hlapi ya boso, bream ya boso

Leina la tša mahlale tše di latelago

Dichistiidae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 80, palogare ya disentimetara tša 40

Boitšhupo

Mmele o ka bago sekwere palogare. Hlogo ye kgolo le mosela o fokotšwego (o dirlwe bokopana). Maphego a hlapi a na le mokokotlo ye megolo. Molomo ke wo mo nnyane ka meno thipa. Di kgona go fetola mebala ka lebelo go tšwa bosong ka mafelong a maswika go ya bosilibera-porontse ka mafelong a sehlaba.

Tshedimošo ya kakaretšo

Lapa la Dichistiidae le na le1 ya tša mehuta le 2 ya diphedi. Ke hlapi ya bosetšhaba ya Aforika Borwa. Galjoen ya mothalo ke ye nnyane. Go hwetšwa ka meetseng a go se sepele ka botse a kgauswi le mekekema goba mafelong a maswika. Ke seruthi se maatla kudu. Dihlapi tše di tumilego ka mašireletšong a dihlapi go baswari ba dihlapi ka kota le thapo. Gape di hwetšwa ka meetseng a hlwekilego. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja dihlapi tše nnyane le dikhrustašiene ka go di nyanyela ka go di meletša ka gare. Di ja diphofotšwana tša go hloka mekokotlo, dimussel, dibarnacle gammogo le segoketši se se khubedu.

Phatlalatšo

E bonwa fela ka borwa Bohlabela bja Atlantiki le Afrika Borwa.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Galjoen
Dichistius capensis
Galjoen ya mothalo
Coracinus multifasciatus
Galjoen
Dichistius capensis